Vi som står bak Skrivea

Det er tre personer som står bak og vil bli involvert i Skrivea. Hvis du har behov for kompetansen til en eller flere av oss, er du velkommen til å ta kontakt.

 

Daglig leder

Sverre Andreas Fekjan har mastergrad i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har vært doktorgradsstipendiat i historie ved UiT Norges arktiske universitet. Masteroppgaven omhandler gravminnesymbolikk og religiøs endring, phd-prosjektets tema er trolldomsprosesser og deres forbindelse med politiske konflikter i Finnmark på 1600-tallet.

Sverre har spisskompetanse på hvordan fiendebilder konstrueres, hvordan forestillinger om «oss» i motsetning til «de andre»  oppstår og formidles, ekskluderingsmekanismer, sosial panikk, samspillet mellom politisert religion og religiøs politikk, kolonial maktutøvelse, samt om temaene symbolikk, religiøs endring, dødsritualer, religion og død. Hans metodiske kompetanse omfatter beskrivende statistikk, database, tekstanalyse, symbolanalyse og sosial nettverksanalyse.

Sverre har erfaring med prosjektstyring, og med å lage og holde forelesninger på universitetsnivå og for allmennheten.

 

Faglig ansvarlig humaniora

Suzanne Anett Thobro har mastergrad i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har vært phd-stipendiat i samme fagdisiplin ved UiT Norges arktiske universitet. Mastergradsarbeidet er en historisk fremstilling av hvordan religioner har blitt fremstilt i lærebøker. Doktorgradsprosjektet omhandler representasjoner av religioner på kart i lærebøker.

Hun har spisskompetanse på blant annet generell representasjons- og diskursteori, verdiformidling, mekanismer bak gruppekonstruksjoner og fiendebildebygging, samt religionsfagets historie i skolen og andre offentlige perspektiver på religion. Hennes metodiske kompetanse omfatter tekst- og retorikkanalyse, bildeanalyse, og kartografisk analyse.

Suzanne har erfaring med prosjektstyring, samt undervisning og oppbygging av kurs på universitetsnivå. Hun har også erfaring med organisasjonsarbeid fra flere foreninger.

Suzanne er en aktiv formidler med god erfaring i å henvende seg til et bredt publikum.

 

Faglig ansvarlig helsefag

Mette Beate Thobro har mastergrad i helsefag/genetisk veiledning. Masteroppgaven omhandler hvordan foreldre av barn med alvorlig og sjeldne diagnoser opplever kommunikasjonen i genetisk veiledning. Hun har også lang erfaring fra butikkbransjen, og har vært leder for Skeive Studenter i Bergen.

Mette har spisskompetanse på helsekommunikasjon og helseveiledning, sårbare pasient- og pårørendegrupper, skeiv kompetanse, og salg. Hun har erfaring med prosjektstyring, og hennes metodiske kompetanse omfatter intervju og kvalitativ analyse.

 

Oppstart i 2017

Per i dag er det kun Sverre Andreas Fekjan som arbeider med oppstarten av Skrivea som er planlagt til januar 2017. Suzanne Anett Thobro og Mette Beate Thobro vil være tilgjengelige for arbeid med konkrete oppdrag. Hvis du har behov for kompetansen til en eller flere av oss, er du velkommen til å ta kontakt.