Våre tjenester

Skrivea tilbyr tjenester til institusjoner, bedrifter og organisasjoner innenfor både privat og offentlig sektor.

Vi har kompetanse innenfor religionsvitenskap, historie, helsefag og skeiv tematikk. På bakgrunn av dette tilbyr vi blant annet:
  • Kompetanseheving blant tjenesteytere – for eksempel om religion og skeiv tematikk.
  • Kommunikasjonsrådgiving til aktører som ønsker å treffe et bestemt publikum.
  • Kvalitetsikring av tekster med vekt på å ivareta ditt omdømme generelt eller i forhold til bestemte målgrupper.
  • Kvalitetssikring av tekst med hensyn til overholdelse av likestillings- og diskrimineringslovgivningen.
  • Helsekommunikasjon med særlig vekt på å nå religiøse grupper og andre minoriteter.
Disse tjenestene tilbys i form av:
  • Tekstvurdering og -analyse med påfølgende rådgivning.
  • Foredrag.
  • Tekstproduksjon.

Mangfoldet i dagens samfunn er en utfordring med hensyn til målet om å inkludere alle, men med den rette kunnskapen er ikke denne utfordringen uoverkommelig. Alle som henvender seg til den generelle norske befolkningen, henvender seg til mennesker med en rekke ulike identiteter. Har man ambisjon om å inkludere alle, må man være bevisst på hvordan man formulerer seg.

Våre tekstanalyser er egnet til å avdekke hvordan ulike grupper behandles i tekst. Det være seg ulike religioner, minoriteter, kjønn, sosiale grupper, organisasjoner eller bedrifter. Vi er trent i å gjenkjenne stereotypier, maktutøvelse og diskriminering i tekst. Dette er kompetanse Likestillings- og diskrimineringsombudet vektlegger på sine nettsider for å skape trygghet i kommunikasjon mellom tjenesteyter og brukere.

Les mer om:

Ta gjerne kontakt hvis du er usikker på om våre tjenester dekker dine behov, så ringer vi deg for en uforpliktende samtale. Vi utvikler våre tjenester kontinuerlig, og ønsker å tilby vår kompetanse på nye måter. Hvis dine behov ligger utenfor vårt kompetanseområde henviser vi gjerne videre til andre.