Om oss

Navnet Skrivea har vi valgt fordi skriving, språk og kunnskap er det viktigste både for oss og for deg som kunde.

Vi planlegger oppstart januar 2017. Per i dag er det Sverre Andreas Fekjan som arbeider med oppstarten. Når Skrivea blir formelt opprettet som et AS vil Fekjan inneha rollen som daglig leder.

Bak Skrivea står tre personer som til sammen dekker et bredt kompetansefelt. Fagfeltene vi er utdannet innenfor er helsefag, historie og religionsvitenskap. Språkkompetansen vår er norsk og engelsk på fagnivå. For å lese mer om oss, trykk her.

Skrivea holder til i Bergen, men tilbyr tjenester til kunder i hele landet.

Du finner oss også på sosiale medier: