Miljøprofil

Skrivea har en aktiv holdning til miljø. Det innebærer bruk av elektronisk kommunikasjon og telefonkommunikasjon fremfor møtevirksomhet som fører til transportbelastning.

Skrivea tilbyr tjenester til kunder i hele landet. Utenfor Bergen tilbyr vi kommunikasjon via epost, videooverføring og telefon. I Bergen og omegn tilbyr vi også personlig oppmøte, hovedsakelig innenfor det området vi kan nå med elbil eller offentlig transport.

For å spare papir tilbyr vi våre rapporter og annet skriftlig materiell hovedsaklig som pdf-filer. Om ikke annet er avtalt sendes faktura utelukkende som e-faktura.