Kompetanseheving

Skrivea tilbyr kompetanseheving gjennom foredrag for kunder i Bergensområdet. Etter særskildt avtale kan vi også tilby foredrag i andre deler av landet.

Våre foredrag kan være særlig aktuelle for institusjoner, tjenesteytere og bedrifter. Vi skreddersyr våre fordrag etter dine ønsker og behov. Under ser du noen eksempler på foredrag vi kan holde.

Muntlig og tekstlig kommunikasjon

 • Klarspråk og effektiv kommunikasjon.
 • Retorikk og diskurs.
 • Akademisk lesing og skriving.
 • Hvordan svare på og imøtegå kritikk.

Religion og religionsvitenskap

 • Hva er religion og livssyn?
 • Religioner og livssyn i Norge.
 • Religiøse rettigheter.
 • Mottiltak mot diskriminering av religiøse minoriteter.
 • Hva er religionsvitenskap?
 • Religion og religiøse minoriteter på sykehus og sykehjem.
 • Religiøse behov ved livets slutt. En flerreligiøs innføring.

Skeiv tematikk

 • Om seksuelle minoriteter og det å være «skeiv».
 • Mottiltak mot diskriminering av seksuelle minoriteter.
 • Seksuelle minoriteter på sykehus og sykehjem.

Helsekommunikasjon

 • Klarspråk og effektiv kommunikasjon.
 • Mottiltak mot diskriminering av svake grupper i helsevesenet.
 • Religion og religiøse minoriteter på sykehus og sykehjem.
 • Religiøse behov ved livets slutt. En flerreligiøs innføring.
 • Seksuelle minoriteter på sykehus og sykehjem.

Les mer om:

Ta gjerne kontakt hvis du er usikker på om våre tjenester dekker dine behov, så ringer vi deg for en uforpliktende samtale. Vi utvikler våre tjenester kontinuerlig, og ønsker å tilby vår kompetanse på nye måter. Hvis dine behov ligger utenfor vårt kompetanseområde henviser vi gjerne videre til andre.