Anvendelse av forskning

I dagens samfunn er det viktig å kunne anvende forskning. Anvendelse av forskning avhenger av en god formidling av den. Det er alltid flere måter å lese forskningsresultater på, og det er langt fra sikkert at forskerne eller forskningsjournalistene har hatt deg og dine interesser i tankene når de har forsøkt å gjøre resultatene relevante for et publikum. Forskere er først og fremst trent i å formidle til andre forskere. Forskningsjournalistene prioriterer vinklinger som gir dem klikk og reklameinntekter. Skrivea hjelper deg med å sette forskning i en sammenheng som gjør den brukbar til ditt formål.

Våre medarbeidere har lang erfaring med å kritisere og anvende forskning. Å vite hvordan man skal lese forskning handler om å finne de gode argumentene for din virksomhet, og om å forberede svar på kritikk av din virksomhet.

Hvis noen kritiserer dine standpunkter og interesser på bakgrunn av forskning (en forskningsrapport, artikkel, forskning som er beskrevet i media, eller lignende), hjelper Skrivea deg med å se nærmere på denne forskningen og eventuelt annen forskning.

 • Vi hjelper deg med å vurdere om det er hold i kritikken.
 • Vi hjelper deg med å vurdere om forskningsarbeidet bekrefter dine standpunkter og interesser.
 • Vi hjelper deg med å finne svakheter ved den aktuelle forskningen. Har forskerne et solid grunnlag for å konkludere som de gjør, eller konkluderer de på svakt grunnlag?
 • Vi hjelper deg med å vurdere om det er mest hensiktsmessig for deg å påpeke svakheter ved en studie eller om det er bedre å konsentrere seg om de deler av forskningsarbeidet som bekrefter dine standpunkter og interesser.

Vi forholder oss ærlig og konkret til det forskningen sier. Det betyr at du hos oss ikke vil få hjelp til å «trikse til» hva forskningen sier, men vi hjelper deg med å forholde deg konstruktivt til den.

Vår kompetanse har utgangspunkt i humaniora og helsefag, og vi har erfaring med ulike typer kvalitativ og kvantitativ analyse:
 • Tekstanalyse (diskursanalyse, retorisk analyse, innholdsanalyse)
 • Statistikk
 • Historisk fremstilling
 • Intervju
 • Spørreundersøkelse
 • Visuell analyse av bilder og kart
 • Sosial nettverksanalyse

Omfanget tilpasser vi ditt behov. Vi kan gjøre en rask vurdering i løpet av noen timer, eller vi kan foreta en grundig gjennomgang over flere uker. Det er opp til deg.

Les mer om:

Ta gjerne kontakt hvis du er usikker på om våre tjenester dekker dine behov, så ringer vi deg for en uforpliktende samtale. Vi utvikler våre tjenester kontinuerlig, og ønsker å tilby vår kompetanse på nye måter. Hvis dine behov ligger utenfor vårt kompetanseområde henviser vi gjerne videre til andre.